Rhino 48, Shredder

Salvage Shredder 14' Rigid shredder
14' Rigid shredder
Stock # 15207
Picture #1Picture #2
Details
Stock #15207
TypeShredder
MakeRhino
Model48
DescriptionSalvage Shredder 14' Rigid shredder
StatusSalvage Equipment
Notes14' Rigid shredder