Bushhog 2510, Shredder

Salvage Shredder 8' Rigid shredder, comer
8' Rigid shredder
Stock # 15210
Picture #1Picture #2
Details
Stock #15210
TypeShredder
MakeBushhog
Model2510
DescriptionSalvage Shredder 8' Rigid shredder, comer
StatusSalvage Equipment
Notes8' Rigid shredder