Rhino S-15, Shredder

Salvage Shredder 15' Batwing shredder
15' Batwing shredder
Stock # 15236
Picture #1
Details
Stock #15236
TypeShredder
MakeRhino
ModelS-15
DescriptionSalvage Shredder 15' Batwing shredder
StatusSalvage Equipment
Notes15' Batwing shredder