Bushhog 1600, Shredder

Salvage Shredder 14' Rigid deck shredder
14' Rigid deck shredder
Stock # 15237
Picture #1
Details
Stock #15237
Serial #1100739
TypeShredder
MakeBushhog
Model1600
DescriptionSalvage Shredder 14' Rigid deck shredder
StatusSalvage Equipment
Notes14' Rigid deck shredder