Bushhog, Shredder

14ft. Bushhog Shredder, pull type (salvage)
14ft. Bushhog Shredder (salvage)
Stock # P10113
Details
Stock #P10113
TypeShredder
MakeBushhog
Description14ft. Bushhog Shredder, pull type (salvage)
StatusSalvage Equipment
Notes14ft. Bushhog Shredder (salvage)